Khóa Học Toán Lớp 12

Học Toán Lớp 12

Khóa học toán lớp 12 được trung tâm đào tạo Bignet Education tổ chức thường xuyên, học theo chương trình SGK của nhà trường và kết hợp giáo trình tự soạn tại Trung tâm để giúp các em phát triển tốt hơn, khi học tại chúng tôi.

I. Giới thiệu về khóa học

1. Mô Tả

 • Khóa học toán lớp 12 của thầy Lê Trần Quang Vinh cung cấp toàn bộ kiến thức cơ bản trong chương trình SGK, từ đó giúp các em nắm chắc lí thuyết và vận dụng vào giải quyết các bài tập cơ bản.
 • Giáo viên với phong cách giảng giải nhiệt tình, tỉ mỉ giúp các em nắm vững kiến thức tốt hơn, và đặc biệt yêu thích với môn học này hơn.
 • Khóa học này gồm có 9 chuyên đề, nội dung bám sát theo chương trình SGK toán lớp 12. Từ đó giúp các em làm quen với chương trình đào tạo toán phổ thông.

2. Tóm tắt nội dung

Nội dung học cả năm bao gồm 6 chuyên đề đại số và 3 chuyên đề hình học với các bài học bám sát vào chương trình sách giáo khoa lớp 12.

Phần đại số:

 • Chương I: Mệnh đề, tập hợp
 • Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai
 • Chương III: Phương trình và hệ phương trình
 • Chương IV: Bất đẳng thức và bất phương trình
 • Chương V: Thống kê
 • Chương VI: Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

Phần hình học:

 • Chương I: Véc tơ
 • Chương II: Tích vô hướng 2 vectơ và ứng dụng
 • Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

3. Điểm nổi bật

 • Khóa học toán của thầy Vinh có nội dung cô đọng và luôn bám sát vào nội dung SGK.
 • Thường xuyên làm bài kiểm tra tương ứng với từng bài và có liên quan đến các bài kiểm tra trên trường.
 • Áp dụng các bài tập trắc nghiệm qua mỗi bài giảng, giúp học viên vận dụng các kiến thức vừa học.
 • Giải đáp thắc mắc ngay trong bài học.

4. Đối tượng

 • Học sinh có nhu cầu học tham khảo trước hoặc ôn lại kiến thức từ SGK.
 • Học sinh lớp 12 muốn ôn lại kiến thức từ trên lớp.
 • Phụ huynh muốn tham khảo các chương trình để giúp con mình học tốt hơn.

5. Yêu cầu

 • Học viên phải học kỹ bài trước khi đến lớp.
 • Phần kiến thức chưa hiểu cần học kỹ lại, đồng thời tương tác hỏi lại giáo viên.
 • Hoàn thành bài tập giao về nhà bao gồm (bài kiểm tra 15 phút, bài kiểm tra 1 tiết).

6. Kết quả

 • Học viên sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức toán lớp 12.
 • Nâng cao thái độ học tập môn toán.
 • Rèn luyện kỹ năng làm toán trắc nghiệm ngay từ lớp 12.
 • giúp các học sinh tự tin với các bài trên lớp, giành điểm số cao trong các bài kiểm thi, kiểm tra tại trường.

Nội dung chương trình đào tạo toán lớp 12

Nội dung chương trình học toán đại học kỳ I và toán hình học kỳ I được biên soạn theo SGK của nhà trường.

Toán hình và Toán đại học kỳ I

Nội dung học toán đại và toán hình cho tháng thứ nhất tại trung tâm

Chương I: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Tuần 1 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Sự đb, nb của hàm số (KD mục I:HĐ1, ý 1)
 Buổi 2  Sự đb, nb của hàm số (KD mục I:HĐ1, ý 1)
 Buổi 3  Luyện tập  Khái niệm về khối đa diện
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập Sự đbiến, nbiến của hàm số
Tuần 2 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Cực trị của hàm số
 Buổi 2  Cực trị của hàm số
 Buổi 3  Luyện tập (Kiểm tra 15’)  Khái niệm về khối đa diện
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập cực trị của hàm số
Tuần 3 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Gtln, gtnn của hàm số (KD mục II HĐ 1, 3)
 Buổi 2  Luyện tập Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (KD: HĐ 4, chú ý nội dung giảm tải)
 Buổi 3  Đường tiệm cận của ĐTHS
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập Gtln, gtnn của hàm số
Tuần 4 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Luyện tập
 Buổi 2  Kssbt và vẽ đồ thị H.số (mụcI,II 1)(KD:HĐ 1,2,3)
 Buổi 3  Luyện tập  Khái niệm về thể tích của khối đa diện
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập Kssbt và vẽ đồ thị hàm số
Tuần 5 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Kssbt và vẽ đồ thị hàm số (mục II 2) (KĐ:HĐ 4,5)
 Buổi 2  Luyện tập
 Buổi 3  Kssbt và vẽ đt hs (mục II 3)  Khái niệm về thể tích của khối đa diện
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập Kssbt và vẽ đồ thị hàm số
Tuần 6 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Luyện tập
 Buổi 2  Kssbt và vẽ đồ thị hàm số (mục III)
 Buổi 3  Ôn tập chương I  Luyện tập
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập Kssbt và vẽ đồ thị hàm số
Tuần 7 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Ôn tập chương I
 Buổi 2  Kiểm tra 1 tiết
 Buổi 3  Lũy thừa  Luyện tập
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập Thể tích của khối đa diện
Tuần 8 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Lũy thừa
 Buổi 2  Luyện tập
 Buổi 3  Hàm số lũy thừa (Chú ý nội dung giảm tải)  Luyện tập
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập Thể tích của khối đa diện
Tuần 9 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Logarit
 Buổi 2  Logarit
 Buổi 3  Luyện tập (Kiểm tra 15’)  Ôn tập chương I
 Buổi 4  Tiết cuối: Ôn tập chương I
Tuần 10 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Hàm số mũ, H.số logarit (Chú ý nội dung giảm tải)
 Buổi 2  Hàm số mũ, H.số logarit (Chú ý nội dung giảm tải)
 Buổi 3  Luyện tập  Ôn tập chương I
 Buổi 4  Tiết cuối: Ôn tập chương I
Tuần 11 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Phương trình mũ và logarit
 Buổi 2  Phương trình mũ và logarit
 Buổi 3  Luyện tập  Kiểm tra 1 tiết
 Buổi 4  Tiết cuối: Phương trình mũ và logarit
Tuần 12 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Bất Phương trình mũ và logarit
 Buổi 2  Bất Phương trình mũ và logarit
 Buổi 3  Ôn tập chương II  Khái niệm về mặt tròn xoay
 Buổi 4  Tiết cuối: Phương trình mũ và logarit
Tuần 13 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Kiểm tra 1 tiết
 Buổi 2  Nguyên hàm
 Buổi 3  Tiết cuối: Ôn tập chương 2  Khái niệm về mặt tròn xoay
 Buổi 4  Khái niệm về mặt tròn xoay
Tuần 14 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Nguyên hàm (KD: HĐ1, HĐ6, HĐ7)
 Buổi 2  Nguyên hàm (KD: HĐ1, HĐ6, HĐ7)
 Buổi 3  Tiết cuối: Luyện tập nguyên hàm  Khái niệm về mặt tròn xoay (Kiểm tra 15’)
 Buổi 4  Khái niệm về mặt tròn xoay (Kiểm tra 15’)
Tuần 15 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Luyện tập
 Buổi 2  Tích phân. (KD Mục I. HĐ1, HĐ2).
 Buổi 3  Tiết cuối: Luyện tập nguyên hàm  Mặt cầu( KD Mục I. ý 4 và HĐ1)
 Buổi 4  Mặt cầu( KD Mục I. ý 4 và HĐ1)
Tuần 16 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Tích phân
 Buổi 2  Tích phân
 Buổi 3  Tiết cuối: Luyện tập tích phân  Mặt cầu
 Buổi 4  Ôn tập chương 2
Tuần 17 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Tích phân
 Buổi 2  Tích phân
 Buổi 3  Tiết cuối: Ôn tập học kỳ I  Ôn tập chương 2
 Buổi 4  Ôn tập học kỳ I
Tuần 18 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Ôn tập học kỳ I
 Buổi 2  Ôn tập học kỳ I  Ôn tập học kỳ I
 Buổi 3  Ôn tập học kỳ I
 Buổi 4  Tiết cuối: Ôn tập học kỳ I
Tuần 19 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Kiểm tra học kỳ I
 Buổi 2  Trả bài kiểm tra học kỳ 1
 Buổi 3  Kiểm tra học kỳ I
 Buổi 4  Trả bài kiểm tra học kỳ 1

Bạn Có thể quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *