Khóa Học Toán Lớp 10

Học Toán Lớp 10

Khóa học toán lớp 10 được trung tâm đào tạo Bignet Education tổ chức thường xuyên, học theo chương trình SGK của nhà trường và kết hợp giáo trình tự soạn tại Trung tâm để giúp các em phát triển tốt hơn, khi học tại chúng tôi.

I. Giới thiệu về khóa học

1. Mô Tả

 • Khóa học toán lớp 10 của thầy Lê Trần Quang Vinh cung cấp toàn bộ kiến thức cơ bản trong chương trình SGK, từ đó giúp các em nắm chắc lí thuyết và vận dụng vào giải quyết các bài tập cơ bản.
 • Giáo viên với phong cách giảng giải nhiệt tình, tỉ mỉ giúp các em nắm vững kiến thức tốt hơn, và đặc biệt yêu thích với môn học này hơn.
 • Khóa học này gồm có 9 chuyên đề, nội dung bám sát theo chương trình SGK toán lớp 10. Từ đó giúp các em làm quen với chương trình đào tạo toán phổ thông.

2. Tóm tắt nội dung

Nội dung học cả năm bao gồm 6 chuyên đề đại số và 3 chuyên đề hình học với các bài học bám sát vào chương trình sách giáo khoa lớp 10.

Phần đại số:

 • Chương I: Mệnh đề, tập hợp
 • Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai
 • Chương III: Phương trình và hệ phương trình
 • Chương IV: Bất đẳng thức và bất phương trình
 • Chương V: Thống kê
 • Chương VI: Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

Phần hình học:

 • Chương I: Véc tơ
 • Chương II: Tích vô hướng 2 vectơ và ứng dụng
 • Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

3. Điểm nổi bật

 • Khóa học toán của thầy Vinh có nội dung cô đọng và luôn bám sát vào nội dung SGK.
 • Thường xuyên làm bài kiểm tra tương ứng với từng bài và có liên quan đến các bài kiểm tra trên trường.
 • Áp dụng các bài tập trắc nghiệm qua mỗi bài giảng, giúp học viên vận dụng các kiến thức vừa học.
 • Giải đáp thắc mắc ngay trong bài học.

4. Đối tượng

 • Học sinh có nhu cầu học tham khảo trước hoặc ôn lại kiến thức từ SGK.
 • Học sinh lớp 10 muốn ôn lại kiến thức từ trên lớp.
 • Phụ huynh muốn tham khảo các chương trình để giúp con mình học tốt hơn.

5. Yêu cầu

 • Học viên phải học kỹ bài trước khi đến lớp.
 • Phần kiến thức chưa hiểu cần học kỹ lại, đồng thời tương tác hỏi lại giáo viên.
 • Hoàn thành bài tập giao về nhà bao gồm (bài kiểm tra 15 phút, bài kiểm tra 1 tiết).

6. Kết quả

 • Học viên sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức toán lớp 10
 • Nâng cao thái độ học tập môn toán.
 • Rèn luyện kỹ năng làm toán trắc nghiệm ngay từ lớp 10.
 • giúp các học sinh tự tin với các bài trên lớp, giành điểm số cao trong các bài kiểm thi, kiểm tra tại trường.

II. Nội dung chương trình đào tạo toán lớp 10

Nội dung chương trình học toán đại học kỳ Itoán hình học kỳ I được biên soạn theo SGK của nhà trường.

Toán hình và Toán đại học kỳ I

Nội dung học toán đại và toán hình cho tháng thứ nhất tại trung tâm

Chương I: Mệnh đề và tập hợp

Tuần 1 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Mệnh đề
 Buổi 2  Mệnh đề (tiếp theo)
 Buổi 3  Các định nghĩa
 Buổi 4
 Tiết cuối: Luyện tập các định nghĩa
Tuần 2 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Tập hợp
 Buổi 2  Các phép toán tập hợp
 Buổi 3  Tổng và hiệu của 2 véc tơ
 Buổi 4
 Tiết cuối: Luyện tập tổng và hiệu của 2 véc tơ
Tuần 3 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Các tập hợp số
 Buổi 2  Luyện tập (kiểm tra 15 phút)
 Buổi 3  Tổng và hiệu của 2 véc tơ
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập tổng và hiệu của 2 véc tơ
Tuần 4 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Số gần đúng. Sai số (KD mục II)
 Buổi 2  Ôn tập chương I
 Buổi 3  Tiết cuối: Ôn tập chương I
 Buổi 4  Luyện tập
Tuần 5 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Ôn tập chương I
 Buổi 2  Tiết cuối: Ôn tập chương I
 Buổi 3  Kiểm tra 1 tiết
 Buổi 4 Tích của một số với 1 véc tơ

Thi kết thúc tháng đầu tiên cho phần toán đại chương I.

Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Tuần 6 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Hàm số.
 Buổi 2  Hàm số (tiếp theo).
 Buổi 3  Tích của một số với 1 véc tơ.
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập tích của một số với 1 véc tơ.
Tuần 7 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Hàm số y = ax + b (ĐT mục I, II).
 Buổi 2  Luyện tập.
 Buổi 3  Luyện tập.
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập tích của một số với 1 véc tơ.
Tuần 8 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Hàm số bậc hai.
 Buổi 2  Luyện tập.
 Buổi 3  TC8 : LT Hàm số bậc hai.
 Buổi 4  Luyện tập (Kiểm tra 15 phút).
Tuần 9 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Ôn tập chương II.
 Buổi 2  Tiết cuối: Ôn tập chương II.
 Buổi 3  Hệ trục tọa độ.
 Buổi 4  Kiểm tra 1 tiết.

Nội dung học toán đại và toán hình cho tháng thứ ba tại trung tâm.

Chương III: Phương trình và hệ phương trình

Tuần 10 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Đại cương về phương trình.
 Buổi 2  Đại cương về phương trình (tiếp theo).
 Buổi 3  Hệ trục tọa độ.
 Buổi 4  Tiết cuối: Luyện tập Đại cương về phương trình.
Tuần 11 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Phương trình quy về P. Trình bậc 1, bậc 2 (ĐT I, II.1)
 Buổi 2  Tiết cuối: Ôn tập chương II.
 Buổi 3  Hệ trục tọa độ.
 Buổi 4  Kiểm tra 1 tiết.
Tuần 12 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Luyện tập (Kiểm tra 15 phút).
 Buổi 2  Phương trình và hệ phương trình bậc 1 nhiểu ẩn.
 Buổi 3  Ôn tập chương I.
 Buổi 4  Tiết cuối: Ôn tập chương I.
Tuần 13 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1 Luyện tập.
 Buổi 2 Luyện tập (có Thgt trên MTCT).
 Buổi 3  Tiết cuối: Ôn tập chương I.
 Buổi 4  Kiểm tra 1 tiết .
Tuần 14 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Ôn tập chương III.
 Buổi 2  Tiết cuối: Ôn tập chương III.
 Buổi 3  Bất đẳng thức.  Tiết cuối: Ôn tập chương I.
 Buổi 4  Giá trị lượng giác của 1 góc α với 0º ≤ α ≤ 180º hoặc   bằng 180 độ (Không dạy mục 1, 2).

Nội dung học toán đại và toán hình cho tháng thứ 4 tại trung tâm.

Kiểm tra kết thúc môn toán hình chương I và ôn tập toán đại chương III

Chương IV: Bất đẳng thức và bất phương trình

Tuần 15 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Bất đẳng thức.
 Buổi 2  Tiết cuối: Luyện tập bất đẳng thức.
 Buổi 3  Luyện tập (có Thgt trên MTCT).
 Buổi 4  Tích vô hướng của 2 véc tơ.
Tuần 16 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Bất đẳng thức.
 Buổi 2  Tiết cuối: Luyện tập bất đẳng thức.
 Buổi 3  Tích vô hướng của 2 véc tơ (tiếp theo).
 Buổi 4  Luyện tập.
Tuần 17 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Ôn tập cuối học kỳ 1.
 Buổi 2  Tiết cuối: Ôn tập cuối học kỳ 1.
 Buổi 3  Luyện tập.
 Buổi 4  Ôn tập cuối học kỳ 1.
Tuần 18 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  Ôn tập cuối học kỳ 1.
 Buổi 2  Ôn tập cuối học kỳ 1.
 Buổi 3  Ôn tập cuối học kỳ 1.
 Buổi 4  Ôn tập cuối học kỳ 1.
Tuần 19 Toán Đại Toán Hình
 Buổi 1  KIỂM TRA TOÁN ĐẠI CUỐI Học Kỳ I.
 Buổi 2  Trả bài Kiểm tra toán đại cuối học kỳ 1.
 Buổi 3  KIỂM TRA TOÁN HÌNH CUỐI Học Kỳ I.
 Buổi 4  Trả bài Kiểm tra toán hình cuối học kỳ 1.

Tổng Kết học kỳ 1 toán đại và toán hình cho chương trình giảng dạy khóa học toán lớp 10 tại trung tâm Bignet. Và tiếp theo là chương trình đạo tạo toán lớp 10 cho học kỳ 2 như sau.

Bạn có thể quan tâm: Học toán lớp 11

Toán hình và Toán đại học kỳ II

Đang cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *