Những câu thông dụng tiếng anh

Những câu thông dụng tiếng anh

Những Câu Thông Dụng Tiếng Anh

– Sorry to bother you.: Xin lỗi làm phiền bạn …

– I’m always punctual.: Tớ luôn luôn đúng giờ …(kịp lúc)…

– You may leave it to me.: Bạn có thể để nó cho tớ … (phó mặt cho tớ)…

– I wish I could…: Tớ mong ước tớ có thể …

– What’s the rush?: Gì mà vội thế ?

– What’s so funny? : Gì mà buồn cười?

– I couldn’t agree more.: Tớ không thể đồng ý hơn – (câu này phải hiểu là “tôi đồng ý như thế”)

– Stay out of this matter, please.: Làm ơn đừng có nhúng tay vào chuyện này.

– Don’t just shake you head.: Làm gì đi chứ ! sao lại chỉ lắc đầu …

– Don’t jump to conclusions.: Đừng có vội kết luận.

– That was a lousy movie.: Đó là một cuốn Phim dỡ ẹt … !!!

– Have you thought about staying home?: Bạn có nghĩ là ở nhà không ?

– I’ll come. I give you my word.: Tớ sẽ tới … Tớ giữ lời với bạn …hứa mà ! ..

– I swear I’ll never tell anyone.: Tớ thề, sẽ không nói cho ai …

Bạn có thể quan tâm: Khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản

Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm mà vẫn không thể giao tiếp.

Bạn muốn mình có thể Nghe – Nói tiếng Anh thành thạo chỉ từ 3 – 6 tháng ?

Hãy đến với chúng tôi TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BIGNET, với môi trường năng động và đội giáo viên đầy nhiệt huyết chúng tôi sẽ giúp bạn thành thạo và lưu loát với ngôn ngữ mà bạn yêu thích !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *