Ngữ Văn Phổ Thông

MÔN VĂN PHỔ THÔNG

VĂN CẤP 2

Môn văn cấp 2 được Học Viện Bignet đào tạo từ các lớp 6, 7, 8, 9 và luyện thi văn chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10. Chương trình học sẽ học theo SGK.

VĂN CẤP 3

Môn văn cấp 3 được Học Viện Bignet đào tạo từ các lớp 10, 11, 12 và luyện thi văn đại học. Với các giáo viên uy tín tại các trường. Chương trình học sẽ học theo SGK.